ข้อมูลอุตุนิยมวิทยามจธ. บางขุนเทียน (อย่างไม่เป็นทางการ)

 

ข้อมูลอุณหภูมิและความชื้นแวดล้อม ณ CSSC - Outdoor Testing Lab. (OTL)
ผู้รับผิดชอบข้อมูลปัจจุบัน: ธนาวิทย์ ศรีศักดิ์สมบูรณ์, มานิตย์ สีแป้น
ผู้รับผิดชอบวิเคราะห์ข้อมูล: ดร.ฐนกกร เจนวิทยา, เยาวณี แสงพงศานนท์, สิทธิชัย มังกรฤทธิ์
ข้อมูลอุณหภูมิแวดล้อมรายเดือนปี 2564
ข้อมูลความชื้นแวดล้อมรายเดือนปี 2564
home