ข้อมูลอุตุนิยมวิทยามจธ. บางขุนเทียน (อย่างไม่เป็นทางการ)

 

ข้อมูลอุณหภูมิและความชื้นรายเดือน บริเวณอาคาร CSSC มจธ.(บางขุนเทียน)
ข้อมูลพลังงานรังสีอาทิตย์ CSSC
ข้อมูลอุณหภูมิและความชื้นรายเดือน CSSC Outdoor Testing Lab.(OTL) มจธ.(บางขุนเทียน)