ข้อมูลอุตุนิยมวิทยามจธ. บางขุนเทียน (อย่างไม่เป็นทางการ)

 

ข้อมูลอุณหภูมิแวดล้อมบริเวณรอบอาคารศูนย์ CSSC มจธ. บางขุนเทียน
ผู้รับผิดชอบข้อมูล: สิทธิชัย มังกรฤทธิ์ และบัลลังก์ หมื่นพินิจ
ข้อมูลตั้งแต่เดือนมกราคม 2564

ข้อมูลความชื้นสัมพัทธ์บริเวณรอบอาคารศูนย์ CSSC มจธ. บางขุนเทียน
ผู้รับผิดชอบข้อมูล: สิทธิชัย มังกรฤทธิ์ และบัลลังก์ หมื่นพินิจ
ข้อมูลตั้งแต่เดือนมกราคม 2564
home